Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die NAILS BY WENDY verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van NAILS BY WENDY, of om een andere reden persoonsgegevens aan NAILS BY WENDY verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

NAILS BY WENDY, Kamillelaan 55, 6833 GG Arnhem, 06-30603183, KvK: 63833433

De salon is bereikbaar via info@nailsbywendy.nl en 06-30603183

2. Welke gegevens verwerkt NAILS BY WENDY en voor welk doel

2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam

b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)

c) telefoonnummer,  e-mailadres,

d) Voor – en na foto’s

2 NAILS BY WENDY verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van NAILS BY WENDY;

c) Voor- en na foto’s van nagels worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

NAILS BY WENDY gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van NAILS BY WENDY.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Bewaartermijnen

NAILS BY WENDY verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft NAILS BY WENDY passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt NAILS BY WENDY gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaresse van NAILS BY WENDY kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen NAILS BY WENDY  zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop NAILS BY WENDY je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  NAILS BY WENDY via  info@nailsbywendy.nl of 06-30603183

Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.